Malaysia's Online Casino Provider

Online Casino Malaysia

S188 kasino online menjadikan transaksi yang anda lakukan berjalan dengan mudah dan efektif, dengan menawarkan pelbagai pillihan alternatif bagi pendepositanan dan pengeluaran anda. Sila meninjau pelbagai kaedah perbankan yang terpapar dalam carta di bawah, dan pilihlah kaedah yang paling sesuai untuk diri anda.

Pilihan Transaksi Perbankan
Had Transaksi (RM)
Tempoh Transaksi
Minimum
Maksimum
Pendepositanan
Mesin ATM/CDM
30.00
100,000.00
5 Minit
Pemindahan Secara Online
Pemindahan Antara Bank-bank Tempatan
Pengeluaran
Pengeluran Segera 50.00 10,000.00 15 Minit
Pemindahan Antara Bank-bank Tempatan 50.00 50,000.00 1 Hari

BUTIR-BUTIR PENTING:

  • Jumlah maksimum adalah berasaskan pada amaun bagi setiap transaksi pada setiap hari.
  • Sila hubungi kami mengenai maklumat bank-bank tempatan yang lain melalui bual langsung.
  • Semua Pendepositan yang dilakukan mesti ditaruh sepenuhnya sebelum sebarang pengeluaran boleh dilakukan.
  • Sila simpankan resit bank atau nombor rujukan transaksi anda kerana kami mungkin memerlukannya sebagai bukti pembayaran.
  • Sila melampirkan bukti Pendepositan anda bersertakan dengan tiket dan hubungi khidmat pelanggan kami demi untuk mengelakkan sebarang penangguhan dalam transaksi Pendepositan.
  • Kami boleh menghendaki anda mengemukakan dokumen pengesahan sebelum sebarang bayaran diproses dari akaun pemain anda dan pengeluaran yang berjumlah lebih besar dijangka memakan masa lebih lama.
  • Permohonan pengeluaran hanya dilulus dan dibayar kepada nama pemegang akaun bank yang sama dengan nama yang telah didaftarkan dalam S188.com.
  • Sila mengambil perhatian bahawa anda tidak layak membuat permohonan Pengeluaran jika akaun anda mempunyai sebarang bonus tertunggak sehingga anda mencapai syarat memperoleh bonus tersebut.
  • Pengeluaran segera adalah terhad kepada satu transaksi per akaun pada setiap hari bagi bank disokong sahaja.
DAFTAR
LIVE CHAT